My SCUBA Diary for Linux now FREE. Download newest version 2.6

My SCUBA Diary for Linux 2.6

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 10 MB Buy Now License: Freeware

My SCUBA Diary for Linux is a Home & Hobby::Personal Interest software developed by Petr Malik. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for My SCUBA Diary for Linux: My SCUBA Diary is a free, lightweight logbook to manage your dives. It is ideal for anyone who prefers simplicity and efficiency over complex features and functions. Designed to minimize distractions it only include features that a recreational diver really needs to keep memories alive. My SCUBA Diary imports dive data directly from your dive computer. It can also import any existing dive logs from Suunto Dive Manager. The application is giving you freedom of choice in how you display and export your dive information. The logbook supports multiple units of measure and date formats. All data can be printed out or exported to PDF in several page formats using customizable HTML templates. Besides that, My SCUBA Diary provides rating and search capabilities that let you filter and find your dives based on multiple criteria. It also calculates a variety of statistics, including SAC rate trends, for any selection of items from your logbook. Divelogs include: - date, time, location and site - length of the dive - average and maximum depth - bottom temperature - used cylinder and gas mix - SAC rate - diver's notes - buddy's name - rating - dive profile with marked ascend speed violations and other events Dive statistics include: - average and maximum depth - average SAC - average, longest and total dive time - average bottom temperature - plot of the SAC trend over the selected dives Search and filter functionality: - search by dive computer - search by location, site, notes and buddy - search by range of dates, dive times and depths - search by gas mix and decompression events - search by dive rating Other features: - support for multiple user profiles - user defined gear repositories - user defined and editable dives - multiple units of measure - import from DM - export to PDF and printing in A4/A5 formats using customizable templates - automatic update notifications

My SCUBA Diary je bezplatný, odlehčený deník pro vaše ponory. Je ideální pro ty co preferují jednoduchost a rychlost před složitými funkcemi. My SCUBA Diary je navržen tak aby bez zbytečného rozptylování poskytl rekreačnímu potápěči ty funkce a informace, které jsou skutečně důležité, pomohl mu jeho záznamy organizovat a vracet se k nim, a tak udržet vzpomínky živé. My SCUBA Diary dokáže importovat ponory přímo z vašeho potápěčského počítače nebo z aplikace Suunto Dive Manager. Dává vám svobodu volby v zobrazení a exportu dat. Podporuje několik různých měrných systémů a formátů data i času. Veškeré informace se dají vytisknout nebo vyexportovat do PDF za pomoci upravitelných HTML šablon. Kromě toho My SCUBA Diary umožňuje hodnocení, pokročilé vyhledávání a filtrování ponorů na základě různorodých kritérií. Také pro vybrané ponory spočítá podrobnou statistiku včetně trendu spotřeby plynu (SAC). Detaily ponoru zahrnují: - datum, čas, oblast a lokalitu ponoru - délku ponoru - průměrnou a maximální hloubku - teplotu na dně - informace o použité lahvi a směsi - spotřebu plynu (SAC) - poznámky k ponoru - jméno buddyho - hodnocení ponoru - profil ponoru s vyznačenými výstupovými rychlostmi a jinými událostmi Statistika ponorů zahrnuje: - průměrnou a maximální hloubku - průměrnou spotřebu plynu (SAC) - průměrnou, maximální a celkovou délku ponorů - průměrnou teplotu na dně - trend spotřeby plynu (SAC) pro vybrané ponory Vyhledávání a filtrování ponorů podle: - použitého potápěčského počítače - oblasti, lokality, poznámek and buddyho - časového rozmezí, délky a hloubky ponoru - použité směsi a potřeby dekomprese - hodnocení ponoru A dále pak také: - podpora více uživatelů - uživatelův repozitář výbavy - vytváření nových a editace existujících ponorů - několik různých měrných systémů - import z DM - export do PDF a tisk v A4/A5 velikostech a formátování za pomoci upravitelných HTML šablon - automatické upozornění na novou verzi

My SCUBA Diary je bezplatný, odlehčený deník pro vaše ponory. Je ideální pro ty co preferují jednoduchost a rychlost před složitými funkcemi. My SCUBA Diary je navržen tak aby bez zbytečného rozptylování poskytl rekreačnímu potápěči ty funkce a informace, které jsou skutečně důležité, pomohl mu jeho záznamy organizovat a vracet se k nim, a tak udržet vzpomínky živé. My SCUBA Diary dokáže importovat ponory přímo z vašeho potápěčského počítače nebo z aplikace Suunto Dive Manager. Dává vám svobodu volby v zobrazení a exportu dat. Podporuje několik různých měrných systémů a formátů data i času. Veškeré informace se dají vytisknout nebo vyexportovat do PDF za pomoci upravitelných HTML šablon. Kromě toho My SCUBA Diary umožňuje hodnocení, pokročilé vyhledávání a filtrování ponorů na základě různorodých kritérií. Také pro vybrané ponory spočítá podrobnou statistiku včetně trendu spotřeby plynu (SAC). Detaily ponoru zahrnují: - datum, čas, oblast a lokalitu ponoru - délku ponoru - průměrnou a maximální hloubku - teplotu na dně - informace o použité lahvi a směsi - spotřebu plynu (SAC) - poznámky k ponoru - jméno buddyho - hodnocení ponoru - profil ponoru s vyznačenými výstupovými rychlostmi a jinými událostmi Statistika ponorů zahrnuje: - průměrnou a maximální hloubku - průměrnou spotřebu plynu (SAC) - průměrnou, maximální a celkovou délku ponorů - průměrnou teplotu na dně - trend spotřeby plynu (SAC) pro vybrané ponory Vyhledávání a filtrování ponorů podle: - použitého potápěčského počítače - oblasti, lokality, poznámek and buddyho - časového rozmezí, délky a hloubky ponoru - použité směsi a potřeby dekomprese - hodnocení ponoru A dále pak také: - podpora více uživatelů - uživatelův repozitář výbavy - vytváření nových a editace existujících ponorů - několik různých měrných systémů - import z DM - export do PDF a tisk v A4/A5 velikostech a formátování za pomoci upravitelných HTML šablon - automatické upozornění na novou verzi you can download My SCUBA Diary for Linux 2.6 free now.


What's New in My SCUBA Diary for Linux 2.6 [see older]

Allowed editing of existing gear items. Minor improvements.

See more of My SCUBA Diary for Linux
Enlarge
↑ Report?
ad below
Platforms: Linux,Linux Console,Linux Gnome,Linux GPL,Linux Open Source
Publisher: About Petr Malik | Petr Malik titles | Visit Petr Malik | Country: Canada
Downloads: 0 last month, 14 total
Last updated: 8 months ago ()
Requirements: libdivecomputer0; default-jre
Watch for updates:
Want to be notified when My SCUBA Diary for Linux is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Linux > Home & Hobby::Personal Interest Recommended
bottom
In Linux > Home & Hobby::Personal Interest Free Downloads
 1. 1AnyChart JS Charts and Dashboards 19450 downloads
 2. 2Stunnix ASP and VBScript Obfuscator and Encoder 1051 downloads
 3. 3Stunnix Advanced Web Server 1044 downloads
 4. 4Stunnix JavaScript Obfuscator and Encoder 1014 downloads
 5. 5MakeMKV 806 downloads
 6. 6Mimosa Scheduling Software Trial 717 downloads
 7. 7HXTT Excel 419 downloads
 8. 8HXTT DBF 364 downloads
 9. 9HXTT Access 363 downloads
 10. 10Wing FTP Server 360 downloads
bottom
In Linux > Home & Hobby::Personal Interest Top Freeware
bottom
In Linux > Home & Hobby::Personal Interest New Software
bottom