Nero Burning ROM now FREE. Download newest version 2018.1.10.0.9

Nero Burning ROM 2018.1.10.0.9

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 3 MB $ 49.95 License: Shareware

Nero Burning ROM is a Audio & Multimedia::CD Players software developed by Nero AG. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for Nero Burning ROM: The industry leading burning specialist Nero Burning ROM 2018 burns, copies, rips, and protects your multimedia files from CDs, DVDs, and even Blu-ray Discs* for the long term with unbeatable quality and reliably blocks unwanted access thanks to the new SecurDisc 4.0 technology with password protection and 256-bit encryption. Use up to 32 burners simultaneously for a variety of projects, create ISO images, and burn them together with video disc structures to new discs. Rip and transcode audio CDs and audio files to virtually all popular file formats and enrich the sound of audio CDs with automatic audio enhancement, various filters, and other adjustments. You can even burn files from smartphones or tablets using the companion Nero AirBurn App. Creatively, the options are endless too: original album art for your MP3 CDs and DVDs for your car radio is just one click away thanks to the new, integrated Gracenote technology. Furthermore, the Nero CoverDesigner and striking design and print templates ensure your burned creations look great. Additional benefits: -> Proven copying and burning technology for CDs, DVDs, and Blu-ray Discs* -> Burning of CDs, DVDs, and Blu-ray Discs* from ISO images and vice versa -> Burning of DVD-Video, BDMV, and AVCHD compilations -> Versatile disc-ripping functions* -> Support for numerous formats such as MP3, AAC, FLAC, APE, and more for ripping, converting, and burning -> Automatic recognition of song titles, bands, and recording year -> Nero DiscSpan for splitting large files across multiple media -> SmartFit, enabling different disc types to be used in conjunction with Nero DiscSpan ->Nero KnowHow App as an interactive learning guide with amazing tips and tricks *Suitable for use only with private and non-copyright-protected content.

Nero Burning ROM 2018 je v podstatě standardem v oblasti softwaru pro vysoce kvalitní vypalování disků. Díky obrovským zkušenostem s optimalizací vypalování disků CD, DVD a Blu-ray Disc si můžete být jisti, že Nero podporuje jakoukoli vypalovačku a při každém vypalování získáte disk té nejvyšší kvality. Nero Burning ROM je proslulé díky pokročilému zabezpečení a spolehlivosti. Navíc je to stále jeden z nejjednodušších nástrojů pro tvorbu vlastních audio kompilací, které lze přehrávat na jakémkoli běžném přehrávači disků CD. Nero Burning ROM 2018 podporuje nahrávání až na 32 různých záznamových zařízeních současně. Vyberete-li si Nero, můžete si být jisti, že není dostupný žádný lepší software pro vypalování disků CD, DVD a Blu-ray Disc. V podstatě standard v oblasti softwaru pro vysoce kvalitní vypalování disků Obrovské zkušenosti s optimalizací vypalování disků CD, DVD a Blu-ray Disc Kopírování disků CD, DVD a Blu-ray Discs Nahrávání až na 32 různých záznamových zařízeních současně Efektivně rozděluje velké soubory na několik disků, automaticky Vytváření automaticky spustitelných disků Vypalování kompilací DVD-Video, BDMV a AVCHD Ukládání stop zvukových disků CD a převádění hudebních souborů Kopírujte zvukové disky CD s podporou textových informací CD-Text Zahrnuje technologii SecurDisc pro tvorbu spolehlivých a bezpečných disků Vytvářejte a vypalujte obrazy disků Chraňte své disky a zajistěte si soukromí *Určeno pro obsah v soukromém vlastnictví bez ochrany proti kopírování

Nero Burning ROM 2018 er de facto-standarden for software til diskbrænding i høj kvalitet. Med vores store erfaring inden for optimering af brænding af cd'er, dvd'er og Blu-ray Disc kan du være helt sikker på, at Nero understøtter ethvert diskbrænderdrev, du måtte have, og at du får den højeste kvalitet af diskbrænding hver gang. Nero Burning ROM er berømt for dine avancerede sikkerheds- og pålidelighedsfunktioner. Derudover er det stadig et af de nemmeste værktøjer at bruge til at fremstille dine egne lydkompileringer, der kan afspilles på enhver standard cd-afspiller. Nero Burning ROM understøtter optagelse på op til 32 forskellige optagere samtidig. Vælg Nero, og du kan være sikker på, at du får den bedste software til brænding af cd'er, dvd'er og Blu-ray Disc, der findes. -De facto-standard for software til diskbrænding i høj kvalitet -Stor erfaring inden for optimering af brænding af cd'er, dvd'er og Blu-ray Disc -Kopiér cd'er, dvd'er og Blu-ray Disc -Optager på op til 32 forskellige optagere samtidig -Fordeler automatisk store filer over flere diske -Opretter diske, der starter atuomatisk -Brænd dvd-videoer, BDMV og AVCHD-kompileringer -Rip lyd-cd'er, og konvertér musikfiler -Kopiér lyd-cd'er med cd-tekst -Opret pålidelige og sikre diske med den medfølgende SecurDisc-teknologi -Opret, og brænd diskbilleder -Beskyt dine diske og dine personlige oplysninger *Beregnet til privatejet, ikke-kopibeskyttet indhold

Der bewährte Brennspezialist Nero Burning ROM 2018 brennt, kopiert, rippt und sichert Ihre Multimedia-Dateien von der CD und DVD bis hin zur Blu-ray Disc™* langfristig in unschlagbarer Qualität – und sperrt mit dem Passwortschutz sowie der neuen 256 bit-Verschlüsselung von SecurDisc 4.0 unerwünschte Blicke zuverlässig aus. Setzen Sie für eine Vielzahl an Projekten bis zu 32 Brenner gleichzeitig ein, erstellen Sie ISO-Images und brennen Sie sie ebenso wie Video-Disc-Strukturen auf neue Datenträger. Rippen und transkodieren Sie Audio-CDs sowie Audio-Dateien in fast alle gängigen Formate und machen Sie Audio-CDs mit der automatischen Klangverbesserung, verschiedenen Filtern und weiteren Anpassungen noch stärker im Sound. Selbst Dateien von Smartphones oder Tablet-PCs können mit der dazugehörigen Nero AirBurn App gebrannt werden. Auch kreativ haben Sie sämtliche Möglichkeiten: Original-Albumcover sind dank der neuen, integrierten Gracenote®-Technologie für Ihre MP3-CDs und -DVDs für Ihr Autoradio nur einen Klick entfernt. Mit dem Nero CoverDesigner und tollen Design- und Druckvorlagen sorgen Sie außerdem für die schönste Optik Ihrer gebrannten Werke. Weitere Vorteile: -> bewährte Kopier- und Brenntechnologie für CDs, DVDs und Blu-ray Discs™* -> Brennen von CDs, DVDs und Blu-ray Discs™* von ISO-Images und umgekehrt -> Brennen von DVD-Video™-, BDMV- und AVCHD-Kompilationen -> vielseitige Disc-Ripping-Funktionen* -> Unterstützung zahlreicher Formate wie MP3, AAC, FLAC, APE und mehr für das Rippen, Konvertieren und Brennen ->Brennen von Jukebox-CDs oder -DVDs für Ihre MP3s -> automatische Erkennung von Songtiteln, Bands und Aufnahmejahr Nero DiscSpan für die Aufteilung einer großen Datei auf mehrere Datenträger -> SmartFit für die Verwendung unterschiedliche Disc-Typen in Verbindung mit Nero DiscSpan -> Nero KnowHow App als digitale Lernhilfe mit tollen Tipps und Tricks *Ausschließlich für Verwendung privater und nicht-kopiergeschützter Inhalte

Το Nero Burning ROM 2018 είναι το απόλυτο πρότυπο στα λογισμικά εγγραφής δίσκων υψηλής ποιότητας. Χάρη στην εκτενή εμπειρία βελτιστοποίησης εγγραφής CD, DVD και Blu-ray Disc μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλες οι μονάδες συσκευών εγγραφής δίσκων που έχετε θα υποστηρίζονται από το Nero χαρίζοντάς σας κάθε φορά εγγραφή δίσκων άριστης ποιότητας. Το Nero Burning ROM 2018 είναι γνωστό για τις προχωρημένες δυνατότητες ασφάλειας και αξιοπιστίας του. Επιπλέον, είναι ένα από τα πιο εύκολα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τις δικές σας συλλογές ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε τυπική συσκευή αναπαραγωγής CD. Το Nero Burning ROM υποστηρίζει εγγραφή σε πάνω από 32 διαφορετικές συσκευές εγγραφής ταυτόχρονα. Επιλέξτε το Nero και μείνετε βέβαιοι ότι έχετε το καλύτερο λογισμικό εγγραφής CD, DVD και Blu-ray Disc που υπάρχει. -Απόλυτο πρότυπο στα λογισμικά εγγραφής δίσκων υψηλής ποιότητας -Εκτενής εμπειρία στη βελτιστοποίηση εγγραφής CD, DVD και Blu-ray Disc -Αντιγραφή CD, DVD και Blu-ray Disc -Εγγραφή σε πάνω από 32 διαφορετικές συσκευές εγγραφής ταυτόχρονα -Αυτόματος και αποτελεσματικός διαμερισμός μεγάλων αρχείων σε πολλούς δίσκους -Δημιουργία δίσκων αυτόματης εκκίνησης -Εγγραφή DVD βίντεο, BDMV και συλλογών AVCHD -Αντιγραφή CD ήχου και μετατροπή αρχείων μουσικής -Αντιγραφή CD ήχου με CD κειμένου -Δημιουργία αξιόπιστων και ασφαλών δίσκων με τεχνολογία SecurDisc -Δημιουργία και εγγραφή εικόνων δίσκου -Προστασία δίσκων και διασφάλιση απορρήτου *Ιδιωτικό περιεχόμενο χωρίς προστασία αντιγραφής

Nero Burning ROM 2018, el especialista en grabación líder, graba, copia, extrae y protege sus archivos multimedia de CD, DVD e incluso Blu-ray Disc™* a largo plazo, con una calidad imbatible y con la mayor seguridad frente a accesos no deseados gracias a la tecnología SecurDisc 4.0 con protección mediante contraseña y cifrado de 256 bits. Use hasta 32 grabadoras de forma simultánea para una amplia variedad de proyectos, cree imágenes ISO y grábelo todo junto con estructuras de vídeo en nuevos discos. Extraiga y transcodifique los archivos y CD de audio a casi cualquier formato de archivo popular y enriquezca el sonido de los CD de audio con mejoras automáticas de audio, varios filtros y otros ajustes. Podrá incluso grabar archivos de smartphones y tabletas usando la app complementaria Nero AirBurn. En cuanto a la creatividad, las opciones también son indefinidas: carátulas originales para DVD y CD de MP3 para la radio de su coche en un solo clic gracias a la nueva tecnología Gracenote® integrada. Además, Nero CoverDesigner y las increíbles plantillas de diseño e impresión garantizan un aspecto profesional para sus creaciones. Ventajas adicionales: • Tecnología de copia y grabación fiable para CD, DVD y Blu-ray Disc™* • Grabación de CD, DVD y Blu-ray Disc™* desde imágenes ISO y viceversa • Grabación de compilaciones de DVD-Video™, BDMV y AVCHD • Versátiles funciones de extracción de discos* • Compatibilidad con numerosos formatos como MP3, AAC, FLAC, APE y más para extracción, conversión y grabación • Grabación de CD o DVD mixtos para su MP3 • Reconocimiento automático de títulos de canciones, bandas y año de grabación • Nero DiscSpan para dividir archivos de gran tamaño en varios soportes • SmartFit, que permite el uso de tipos de disco diferentes en combinación con Nero DiscSpan • App Nero KnowHow como guía de aprendizaje interactiva con trucos y sugerencias increíbles *Para uso exclusivo con contenido privado y no sujeto a protección por copyright

Nero Burning ROM 2018 on korkealaatuisten poltto-ohjelmistojen de facto -standardi. Vankka kokemus CD-, DVD- ja Blu-ray Disc -levyjen tallennuksen optimoinnista takaa sen, että voit olla varma kaikkien levyasemiesi Nero-tuesta ja kaikkein korkealaatuisimmista kopiointituloksista joka kerta. Nero Burning ROM tunnetaan kehittyneistä suojaus- ja luotettavuusominaisuuksista. Lisäksi se on edelleenkin yksi helppokäyttöisimmistä työkaluista, kun haluat tehdä omia musiikkikokoelmiasi tavallisissa CD-soittimissa toistettavaksi. Nero Burning ROM 2018 tukee samanaikaista tallennusta jopa 32 levyasemaan. Kun valitset Neron, voit olla varma, ettei saatavilla ole parempaa CD-, DVD- ja Blu-ray Disc -levyjen poltto-ohjelmistoa. -Korkealaatuisten kopiointiohjelmistojen de facto -standardi -Vankka kokemus CD-, DVD- ja Blu-ray Disc -levyjen tallennuksen optimoinnista -Kopioi CD-, DVD- ja Blu-ray Disc -levyjä -Voit samanaikaisesti tallentaa jopa 32 levyasemalla -Jaa suuret tiedostot tehokkaasti eri levyille, automaattisesti -Luo automaattisesti käynnistyviä levyjä -Tallenna DVD-Video-, BDMV- ja AVCHD-kokoelmia -Kopio CD-äänilevyjä ja muunna musiikkitiedostoja -Kopioi CD-äänilevyjä ja niiden CD-tekstit -Luo luotettavia ja turvallisia levyjä käyttäen SecurDisc-tekniikkaa -Luo ja tallenna levyjen näköistiedostoja -Suojaa levysi ja varmista tietosuojasi *Tarkoitettu yksityiseen, kopiosuojaamattomaan sisältöön

Le spécialiste de la gravure, leader du secteur, Nero Burning ROM 2018 grave, copie, extrait et protège vos fichiers multimédias à partir de vos CD, DVD et même Blu-ray Discs™* à long terme et à un niveau de qualité imbattable ; il assure également un blocage fiable contre tout accès indésirable grâce à la nouvelle technologie SecurDisc 4.0, dotée d'une protection par mot de passe et d'un chiffrement 256 bits. Utilisez jusqu'à 32 graveurs de manière simultanée pour une grande variété de projets, crées des images ISO, et gravez-les ensemble avec des structures de disques vidéo sur de nouveaux disques. Réalisez l'extraction et le transcodage de CD audio et de fichiers audio vers quasiment tous les formats de fichiers courants et enrichissez le son des CD audio avec une fonction d'amélioration automatique du son, de nombreux filtres et d'autres réglages. Vous pouvez même graver des fichiers à partir de smartphones ou de tablettes à l'aide de votre fidèle application Nero AirBurn. Du point de vue de la créativité, les options elles-aussi sont illimitées : l'ajout de la pochette originale d'album de vos CD MP3 et DVD pour votre autoradio s'effectue d'un simple clic grâce à la nouvelle technologie intégrée Gracenote®. Avantages supplémentaires : - Technologie éprouvée de gravure et de copie, pour CD, DVD et Blu-ray Disc™* - Gravure de CD, DVD et Blu-ray Disc™* à partir d'images ISO et inversement - Gravure de DVD-Video™, BDMV, et compilations AVCHD - Prise en charge de nombreux formats tels que MP3, AAC, FLAC, APE, et encore plus pour l'extraction, la conversion et la gravure - Gravure de CD ou DVD de jukebox pour vos périphériques MP3 - Reconnaissance automatique des titres de morceaux, des groupes et de l'année d'enregistrement - Nero DiscSpan pour le fractionnement de fichiers de grande taille sur plusieurs supports multimédias - Application Nero KnowHow, un guide d'apprentissage interactif bourré de conseils et astuces étonnants

Nero Burning ROM 2018 de facto szabvány a minőségi lemezíró szoftverek kapcsán. A Nero óriási tapasztalatával a CD, DVD és Blu-ray Lemezek írása teljes biztonságot ad számunkra, mert a támogatott írók segítségével bármikor a legkiválóbb minőségű lemezeket tudjuk elkészíteni. Nero Burning ROM kiemelkedően híres a különlegesen biztonságos és megbízható funkcióiról. Mi több, még mindig ez a legegyszerűbb eszköz, amellyel saját zenei összeállításunkat elkészíthetjük, amelyet aztán bármilyen szabványos CD lejátszón le tudunk majd játszani. Nero Burning ROM egyidejűleg képes maximum 32 különféle kezelni. A Nero-t válasszuk, mert teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ennél nincs is jobb CD, DVD, and Blu-ray Disc író szoftver. -A de facto szabvány a minőségi lemezíró szoftverek kapcsán -Átfogó tapasztalatok a CD, DVD és Blu-ray lemezek kapcsán -CD-k, DVD-k és Blu-ray lemezek másolása -Maximum 32 különböző író egyidejű használata -Nagy fájlok automatikus és hatékony darabolása több lemezre -Auto-indító lemezek készítése -DVD-Videó, BDMV, és AVCHD összeállítások írása -Audió CD-k rippelése és zenei fájlok konvertálása -Audió CD-k CD-szöveggel való másolása -A benne levő SecurDisc technológia segítségével megbízható és biztonságos lemezek készítése -Lemez képek létrehozása és felírása -Lemezek és személyes adataink védelme *Saját, másolás védetlen tartalomra vonatkozik

Nero Burning ROM 2018, specialista leader di mercato nella masterizzazione consente di masterizzare, copiare, copiare da CD, DVD e perfino Blu-ray Disc™* i vostri file multimediali in una qualità impareggiabile a lungo termine e li protegge, mettendoli al riparo da accessi indesiderati grazie alla nuova tecnologia SecurDisc 4.0 con protezione mediante password e crittografia a 256 bit. Possibilità di utilizzare fino a 32 masterizzatori simultaneamente per la realizzazione di vari progetti, la creazione di immagini ISO e la loro masterizzazione, insieme a strutture disco video, su nuovi dischi. Copia da CD e transcodifica di CD audio e file audio in quasi tutti i formati di file più diffusi e arricchimento del suono dei CD audio con l'ottimizzazione audio automatica, vari filtri e altre regolazioni. È possibile anche masterizzare file da smartphone o tablet utilizzando l'app Nero AirBurn. Anche dal punto di vista creativo le opzioni sono illimitate: la copertina originale dei vostri CD e DVD MP3 per l'autoradio può essere creata con un semplice clic grazie alla nuova tecnologia Gracenote® integrata. Inoltre, il Nero CoverDesigner e l'eccezionale potenziale di design oltre ai modelli per la stampa garantiscono masterizzazioni di forte impatto. Ulteriori vantaggi: - Tecnologia collaudata per la copia e la masterizzazione di CD, DVD e Blu-ray Disc™* - Masterizzazione di CD, DVD e Blu-ray Disc™* da immagini ISO e viceversa - Masterizzazione di DVD-Video™, BDMV e compilation AVCHD - Funzioni versatili di copia da CD* - Numerosi formati supportati come ad esempio MP3, AAC, FLAC, APE e altri ancora per la copia da CD, la conversione e la masterizzazione - Masterizzazione di CD o DVD Jukebox per il vostro MP3 - Riconoscimento automatico dei titolo delle canzoni, dei gruppi musicali e dell'anno di registrazione - Nero DiscSpan per suddividere file di grandi dimensioni su più file multimediali

Nero Burning ROM 2018 の書き込みエンジンは、その高い性能と品質に定評があります。 Nero の長年の経験に基づいて最適化された CD、DVD、ブルーレイディスク書き込み機能により、最新の書き込みドライブも問題なくサポートされ、いつでもどのドライブでも最高品質の書き込みが行えます。 Nero Burning ROM はその高度な安全性と信頼性に定評があります。さらに、一般的などの CD プレーヤーでも再生可能なオリジナルのコンピレーションアルバムを作成するためのもっとも手軽なツールでもあります。 Nero Burning ROM は最大 32 台のドライブでの同時書き込みに対応しています。 Nero を使ってみれば、これ以上にすぐれた CD、DVD、ブルーレイディスク書き込みソフトウェアはないと実感いただける自信があります。 -高い性能と品質に定評のある書き込みエンジンを搭載 -長年の経験に基づいて最適化された、CD、DVD、ブルーレイディスクの書き込み機能 -CD、DVD、ブルーレイディスクをコピー -最大 32 台のドライブでの同時書き込みに対応 -大きなファイルを複数のディスクに効率的に自動分散 -自動起動ディスクの作成 -DVD ビデオ、BDMV、および AVCHD ビデオディスクの書き込み -オーディオ CD のリッピングと音楽ファイルの変換 -CD-Text を含むオーディオ CD のコピー -内蔵の SecurDisc テクノロジーによって安全で信頼性の高いディスクを作成 -ディスクイメージの作成と書き込み -ディスクの保護とプライバシーの保護 * 著作権保護されているディスクやファイルは変換できません。

Nero Burning ROM 2018 는 고품질 디스크 레코딩 소프트웨어의 사실상 표준입니다. CD, DVD 및 Blu-ray 디스크레코딩 최적화에 있어 쌓은 방대한 경험을 바탕으로 사용자가 소유한 모든 디스크 레코더 드라이브가 지원되며 항상 최고 품질의 디스크 레코딩이 가능합니다. Nero Burning ROM은 고급 보안 및 안정성 기능으로 유명합니다. 게다가 모든 표준 CD 플레이어에서 재생할 수 있는 자신만의 오디오 편집을 만들 수 있는 가장 쉬운 도구 중 하나입니다. Nero Burning ROM 는 최대 32개 레코더의 동시 레코딩을 지원합니다. Nero를 선택하면 더 좋은 CD, DVD 및 Blu-ray 디스크레코딩 소프트웨어는 없다고 확신해도 됩니다. -고품질 디스크 레코딩 소프트웨어의 사실상 표준 -CD, DVD 및 Blu-ray 디스크 레코딩 분야의 방대한 경험 -CD, DVD 및 Blu-ray 디스크복사 -최대 32개의 레코더를 동시에 레코딩 -대용량 파일을 자동으로 여러 디스크에 효과적으로 분산 저장 -자동 시작 디스크 만들기 -DVD 비디오, BDMV 및 AVCHD 편집 레코딩 -오디오 CD를 추출하고 음악 파일 변환 -오디오 CD를 CD-Text와 함께 복사 -포함된 SecurDisc 기술로 안정적이고 안전한 디스크 만들기 -디스크 이미지 만들기 및 레코딩 -디스크를 보호하고 개인 정보 보호 *개인이 소유하며 저작권으로 보호되지 않는 콘텐츠용

Nero Burning ROM 2018 er i praksis standarden for programvare for brenning av plater med høy kvalitet. Nero har stor erfaring i optimalisering av CD-, DVD- og Blu-ray Disc-brenning, noe som gjør at du kan være sikker på at platebrennerstasjonen du eier, vil være støttet av Nero, og at du får plater av høyeste kvalitet etter hver brenning. Nero Burning ROM er kjent for å ha avanserte sikkerhets- og pålitelighetsfunksjoner. I tillegg er det fortsatt et av de enkleste verktøyene du kan bruke til å brenne dine egne lydkompilasjoner, som deretter kan spilles av på alle standard CD-spillere. Nero Burning ROM støtter samtidig brenning på opptil 32 forskjellige brennere. Velg Nero, og du kan være sikker på at det ikke finnes bedre programvare for CD-, DVD- og Blu-ray Disc-brenning tilgjengelig. -I praksis standarden for programvare for brenning av plater med høy kvalitet. -Stor erfaring i optimalisering av CD-, DVD- og Blu-ray Disc-brenning -Kopier CD-er, DVD-er og Blu-ray Discs -Samtidig brenning på opptil 32 ulike brennere -Del automatisk store filer over flere plater på en effektiv måte -Opprett plater som starter automatisk -Brenn DVD-video-, BDMV- og AVCHD-kompilasjoner -Ripp lyd-CD-er og konverter musikkfiler -Kopier lyd-CD-er med CD-tekst -Opprett pålitelige og sikre plater med den inkluderte SecurDisc-teknologien -Opprett og brenn avbildninger av plater -Beskytt platene dine, og sikre personvernet ditt *Beregnet på privat innhold som ikke er kopibeskyttet

Nero Burning ROM 2018 to najwyższy standard nagrywania płyt. Mamy duże doświadczenie w optymalizacji nagrywania płyt CD, DVD i Blu-ray Disc, dlatego możesz mieć pewność, że każda nagrywarka, którą posiadasz, będzie obsługiwana przez oprogramowanie Nero, dzięki czemu otrzymasz najwyższej jakości płytę za każdym razem. Nero Burning ROM jest znany z zaawansowanych zabezpieczeń i funkcji gwarantujących niezawodność. To nadal jedno z najłatwiejszych w użyciu narzędzi pozwalających tworzyć własne kompilacje audio, które można odtwarzać w standardowych odtwarzaczach CD. Nero Burning ROM umożliwia nagrywanie na 32 różnych nagrywarkach jednocześnie. Wybierz Nero i miej pewność, że nie ma lepszego oprogramowania do nagrywania płyt CD, DVD i Blu-ray Disc. -Najwyższy standard i najlepsza jakość oprogramowania do nagrywania płyt -Duże doświadczenie w optymalizacji nagrywania CD, DVD i Blu-ray -Kopiowanie płyt CD, DVD i Blu-ray Disc -Nagrywanie na 32 różnych nagrywarkach jednocześnie -Optymalny sposób automatycznego dzielenia dużych plików na kilka płyt -Tworzenie płyt z funkcją automatycznego uruchamiania -Nagrywanie kompilacji DVD-Video, BDMV i AVCHD -Zgrywanie płyt audio CD i konwertowanie plików muzycznych -Kopiowanie płyt audio z informacjami o płycie -Nagrywanie solidnych i bezpiecznych płyt dzięki wbudowanej technologii SecurDisc -Tworzenie i nagrywanie obrazów płyt -Ochrona płyt i prywatności *Przeznaczone do treści prywatnych, niezabezpieczonych przed kopiowaniem

O Nero Burning ROM 2018 é o padrão de indústria em aplicativos de gravação de disco de alta qualidade. Com larga experiência na otimização da gravação de CDs, DVDs e discos Blu-ray, você pode ficar tranquilo sabendo que qualquer disco suportado por sua gravadora será também suportado pelo Nero, e que você terá a gravação com a mais alta qualidade, sempre. O Nero Burning ROM é conhecido por sua segurança avançada e os recursos de confiabilidade. E ele também é uma das ferramentas mais fáceis de se usar para gravar suas próprias compilações de áudio que podem ser reproduzidas em qualquer aparelho de CD. O Nero Burning ROM suporta a gravação em até 32 dispositivos diferentes. Escolha o Nero e você poderá ficar tranquilo sabendo que não há nenhum aplicativo de gravação de CDs, DVDs e discos Blu-ray melhor. -O padrão de indústria em aplicativos de gravação de disco de alta qualidade -Larga experiência na otimização da gravação de CDs, DVDs e discos Blu-ray -Copie CDs, DVDs e discos Blu-ray -Grave em até 32 dispositivos simultaneamente -Divida arquivos grandes em vários discos automaticamente -Crie discos inicializáveis -Grave DVDs de Vídeo, BDMV e AVCHD -Copie CDs de áudio e converta músicas -Copie CDs de áudio com Texto do CD -Crie discos confiáveis e seguros com o SecurDisc -Crie e grave imagens de disco -Proteja seus discos e garanta a sua privacidade * Somente para vídeos particulares e não protegidos contra cópia

Nero Burning ROM 2018 незыблемый стандарт высококачественного прожига дисков Благодаря большому опыту Nero в сфере оптимизации прожига дисков CD, DVD и Blu-ray вы можете быть уверены, что все приводы для записи дисков поддерживаются Nero и обеспечивается высочайшее качество записи каждого диска. Приложение Nero Burning ROM известно своими расширенными функциями безопасности и высокой надежностью. Более того, оно остается одним из простейших в использовании средств, позволяющим создавать собственные аудиопроекты, которые можно воспроизводить на любом стандартном проигрывателе компакт-дисков. Nero Burning ROM поддерживает синхронную запись на 32 записывающих устройствах одновременно. Выбирайте Nero, и вы убедитесь, что это лучшее ПО для прожига дисков CD, DVD и Blu-ray. -Незыблемый стандарт высококачественного прожига дисков -Большой опыт в сфере оптимизации прожига дисков CD, DVD и Blu-ray -Копирование дисков CD, DVD и Blu-ray -Одновременная запись на 32 записывающих приводах -Эффективная автоматическая разбивка больших файлов на несколько дисков -Создание дисков с возможностью автозапуска -Прожиг проектов DVD-Video, BDMV и AVCHD -Нарезка аудио-компакт-дисков и конвертация музыкальных файлов -Копирование аудио компакт-дисков с CD-текстом -Создание надежных и защищенных дисков с помощью встроенной технологии SecurDisc -Создание и прожиг образов дисков -Защита своих дисков и обеспечение конфиденциальности * Предназначено для собственного контента, не защищенного от копирования

Nero Burning ROM 2018 是高品質光碟燒錄軟體的正牌標準。 藉助於 CD、DVD 與 Blu-ray Disc 燒錄最佳化的豐富經驗,Nero 支援您擁有的任何光碟燒錄器光碟機,讓您放心燒錄,並且每次都能獲得最高品質的光碟燒錄。 Nero Burning ROM 2018 以其先進的安全性和可靠性功能著稱。此外,同時還是用來製作可在任何標準 CD 播放器上播放音訊編輯的最簡易工具之一。 Nero Burning ROM 支援最多同時在 32 部不同燒錄器上進行燒錄。 選擇 Nero,您會更安心,因為沒有比這更好的 CD、DVD 和 Blu-ray Disc 燒錄軟體了。 -高品質光碟燒錄軟體的正牌標準 -CD、DVD 和 Blu-ray 光碟燒錄最佳化的經驗極為豐富 -複製 CD、DVD 和 Blu-ray Discs -最多可同時在 32 部不同燒錄器上燒錄 -有效率地自動跨多張光碟保存大型檔案 -製作自動啟動光碟 -燒錄 DVD-Video、BDMV 和 AVCHD 編輯 -擷取音樂 CD 以及轉換音樂檔案 -複製具有 CD-Text 的音樂 CD -使用內含的 SecurDisc 技術製作可靠且安全的光碟 -建立和燒錄光碟映像檔 -保護您的光碟並且確保您的隱私 *適用於私人擁有的非版權保護內容 you can download Nero Burning ROM 2018.1.10.0.9 free now.


Follow Nero AG on social media:
facebook twitter g+ linkedin

What's New in Nero Burning ROM 2018.1.10.0.9 [see older]

Create and play music files and music discs with original album art. Long lasting disk quality thanks to selectable data redundancy and SecurDisc Surface Scan. Highest security: now with 256-bit encryption.

See more of Nero Burning ROM
Enlarge
↑ Report?
ad below

Nero Burning ROM Video Tutorial

Nero Burning ROM Video Tutorial 2

Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,WinVista,WinVista x64
Publisher: About Nero AG | Nero AG titles | Visit Nero AG | Country: Germany
Downloads: 2 so far this month, 0 last month, 2 total
Last updated: 3 months ago ()
Requirements: 2 GHz, 512 MB RAM, 500 MB hard device space
Watch for updates:
Want to be notified when Nero Burning ROM is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392783 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 15950 downloads
 3. 3ActivePresenter 12645 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6942 downloads
 5. 5Switch Plus 2257 downloads
 6. 6Scanitto Pro 2107 downloads
 7. 7TextPipe Engine 1993 downloads
 8. 8Ares Galaxy Turbo Booster 1693 downloads
 9. 9Audio/Video To Wav Converter 1672 downloads
 10. 10AVS Video Editor 1611 downloads
bottom
In Windows > Top Freeware
 1. 1Wally 540 downloads
 2. 2Gerolf Markup Shredder 299 downloads
 3. 3ActivePresenter 12645 downloads
 4. 4ECTkeyboard 19317 downloads
 5. 5Perfect Keyboard, Free Edition 537 downloads
 6. 6Storyboard Tools 926 downloads
 7. 7Bosworth-Toller Dictionary Application 479 downloads
 8. 8Tenorshare ReiBoot 88 downloads
 9. 9Ammyy Admin 11669 downloads
 10. 10MediaHuman Lyrics Finder for Mac
bottom