Enchanted Crayon Virtual Colouring Book now FREE. Download newest version 1.4.2

Enchanted Crayon Virtual Colouring Book 1.4.2

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 81 MB Buy Now License: Freeware

Enchanted Crayon Virtual Colouring Book is a Education::Kids software developed by Hemtex - Wlodzimierz Kubera. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for Enchanted Crayon Virtual Colouring Book: The Enchanted Crayon is a virtual colouring book for children age 3 and above. It enables childs contact with a computer. It teaches children how to make a choice and basic computer skills. There are 12 pictures to select from. A child can select a picture for colouring. There is a palette of colours available for colouring. Coloured drawings can be printed. Pictures can also be printed out for colouring by hand. Auto-save option is also available. Each drawing is saved with its choice of colours. Pictures are of various difficulty levels with appropriate amount of elements for colouring. Animals are the current picture theme. Future features include pictures with more themes. There are two access rights available. Children can use basic functions, i.e. choosing a picture and colouring. Adults have access to advanced features. Settings are available from main menu. Childrens access to various functions can be set there, i.e. hiding an exit icon so closing the application becomes harder. Similarly printing option can be disabled for children so printing is only done under supervision. The Enchanted Crayon for PCs, tablets, and notebooks is compatible with a mouse, Xbox controller, as well as a touchpad. Sound is required as help is incorporated as audio. Printing is available only with a default printer for logged in user. This makes it easier for children. Operating System: Application for Windows X86 and X64 (tablet/notebook/desktop) Minimal requirements: SSE2, DirectX Feature Level 9.3, Video RAM - 512MB, 1GB RAM, Windows 7 32bit together with updates, 250 MB in system HDD, sound card compatible with XAudio2 Optimal requirements: Intel Core I3, GeForce GTX 650, 8GB RAM, Windows 10 64bit together with updates, Monitor Full HD 16:9 Optional: printer Support I18N: English, Polish, and Russian

Zaczarowana kredka jest wirtualną kolorowanką przeznaczoną dla dzieci w wieku od lat trzech. Umożliwia ona kontakt dziecka z komputerem. Uczy, jak dokonywać wyboru i podstawowych czynności przy komputerze. Dziecko za pomocą urządzenia wskazującego może wybierać szkic do pokolorowania oraz nadać mu kolory z dostępnej różnobarwnej palety. Z aplikacją dziecko otrzymuje 12 szkiców do komputerowego pokolorowania. Rysunki mogą zostać pomalowane oraz wydrukowane. Można również wydrukować ilustracje na drukarce do późniejszego odręcznego pokolorowania. Aplikacja posiada auto-zapis. Zachowywane są palety dla każdego rysunku. Ilustracje reprezentują różne stopnie trudności z odpowiednią ilością elementów do kolorowania. Bieżącym wątkiem aplikacji są zwierzęta. W opracowaniu znajdują się kolejne paczki do pobrania z nowymi ilustracjami, tzw. DLC. Oprogramowanie zostało podzielone na dwa rodzaje uprawnień: dzieci mogą korzystać z podstawowych funkcji, jak kolorowanie oraz wybieranie obrazka, natomiast opiekunowie posiadają dostęp do opcji zaawansowanych. Aplikacja zawiera okienko ustawień dostępne z poziomu menu głównego (wyboru ilustracji). Są tu definiowane uprawnienia dostępności różnych funkcji dla małych dzieci. Utrudniają małemu człowiekowi niekontrolowane opuszczenie aplikacji, gdyż przycisk wyjścia jest ukryty. Analogicznie jest z opcją drukowania; jeśli drukowanie jest wyłączone, dziecko nie będzie miało dostępu do tego tej opcji. Ma to uchronić od niekontrolowanego drukowania bez akceptacji dorosłych. Dostęp do narzędzi o podwyższonych uprawnieniach jest aktywowany po naciśnięciu klawisza z ikonką Windows/Start. Analogicznie ponowne naciśnięcie ukrywa powrotnie elementy przeznaczone tylko dla dorosłych. W przypadku podniesionego dostępu można przejść z menu głównego do okienka ustawień. W ustawieniach można udostępnić dzieciom dodatkowe przyciski oraz zmienić konfigurację obsługi graficznej w aplikacji. Kolorowanka w komputerach PC, tabletach i

«Волшебные краски» это виртуальная раскраска для детей от 3-х лет. Программа помогает детям научиться работать с компьютером. Помогает детям научиться делать выбор и учит базовым навыкам работы с компьютером. В программе 12 картинок для раскрашивания. Есть палитра цветов, ребенок может выбрать любой цвет. Раскрашенную картинку можно напечатать. Так же можно напечатать не раскрашенные картинки, чтобы раскрашивать их вручную. В программе есть опция авто-сохранение. Каждая картинка сохраняется в текущей раскрашенной версии. Картинки в программе с различным уровнем сложности и количеством элементов для раскрашивания. «Животные» основная тема раскраски. В будущем будут добавлены картинки с другими темами. В программе два уровня доступа управления. Дети могут использовать базовый уровень, выбирать картинку и раскрашивать. У взрослых есть доступ к более сложным настройкам и функциям. Настройки доступны из главного меню. В настройках можно выбрать уровень доступа, отключить для детей возможность случайного выхода из программы и тп. Так же можно отключить печать картинок чтобы печать могли выполнять только взрослые. Доступ к дополнительным опциям открывается при нажатии клавиши с значком Windows. Аналогично повторное нажатие этой клавиши скрывает опции предназначенные для взрослых. Дополнительные опции становятся доступны из главного меню программы, там можно выбрать настройку клавиатуры и изменить графические параметры. Раскраска для компьютеров ПК, планшетов и ноутбуков, совместима с мышкой, контролером XBox и с тач-панелью. Звуковая карта рекомендуется, так как помощь к программе представлена в виде аудио. Программа использует только принтер установленный в системе по умолчанию, чтобы облегчить печать для маленьких детей. Операционная система: аппликация для Виндоуз X86 и X64 (планшет/ноутбук/десктоп). Минимальные требования: DirectX Shader Level 9.3, Видео RAM - 512 МБ, 1 ГБ RAM, Windows 7 32 бит вместе с актуализациями, 250 МБ в HDD системным, звуковая карта. you can download Enchanted Crayon Virtual Colouring Book 1.4.2 free now.


Follow Hemtex - Wlodzimierz Kubera on social media:
twitter linkedin

What's New in Enchanted Crayon Virtual Colouring Book 1.4.2 [see older]

Minor update

See more of Enchanted Crayon Virtual Colouring Book
Enlarge
↑ Report?
ad below

Enchanted Crayon Virtual Colouring Book Video Tutorial

Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,WinVista,WinVista x64
Publisher: About Hemtex - Wlodzimierz Kubera | Hemtex - Wlodzimierz Kubera titles | Visit Hemtex - Wlodzimierz Kubera | Country: Poland
Downloads: 0 last month, 1 total
Last updated: 2 weeks ago ()
Requirements: Windows 7 SP1 with updates or newer
Watch for updates:
Want to be notified when Enchanted Crayon Virtual Colouring Book is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392795 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 19405 downloads
 3. 3ActivePresenter 13237 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6965 downloads
 5. 5Touch-It - Virtual keyboard 6705 downloads
 6. 6Prism Plus Edition 3318 downloads
 7. 7Driver Genius 2488 downloads
 8. 8Comfort Clipboard Pro 2386 downloads
 9. 9Switch Plus 2272 downloads
 10. 10BlindScanner 2156 downloads
bottom
In Windows > Top Freeware
bottom