NFOPad now FREE. Download newest version 1.73

NFOPad 1.73

Download Download Now    
Size: 1 MB License: Freeware

NFOPad is a System Utilities::Text/Document Editors software developed by True Human Design. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for NFOPad: NFOPad is a small, fast and flexible combined nfo viewer and text editor. It is a clone of Microsoft's Notepad but much more customizable and with some additional features. Of course NFOPad also supports nfo files with ASCII art. The file extension is used to determine whether to use an ANSI or ASCII font. NFOPad also fully supports Unicode. Features: - Hyperlink and e-mail detection - Highly customizable (fonts, colors, app. settings) - Window auto width - Recently opened files list - Copy on select option - Built in ASCII-fonts for nfo files - Direct scrolling - Tab indents selection - Tab width setting - Portable - Unicode support - Alpha blend support - Localized (Brazilian Portuguese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Ukrainian) - Shell integration - Extension determines font - Printing - Searching & replacing text - Sort selected lines A->Z - Insert/overwrite mode - Go to line - Delete line - Drag-n-drop - Improved word selection on double click and on CTRL selecting - Open next/previous file in directory of the currently open file - Always on top option - Close on ESC key - Word wrap option - MS Notepad's .LOG functionality About Us: Our mission is to create programs as powerful as possible but to remain simple and small. All features are optional, as always it is the user who should have control over the programs and not the other way around!

NFOPad ist ein NFO-Viewer und Text-Editor. Er ist ein Clone von Microsoft`s Notepad aber mit Extra-Einstellungen und dem Support für NFO-Dateien. Die Datei-Endung wird zur Festlegung der Benutzung einer ASCII-Schrift verwendet. NFOPad unterstützt ausserdem Unicode vollständig. Funktions-Liste: - URL- & e-Mail-Erkennung - Sehr anpassbar (Schriften, Farben, Programm-Einstellungen) - Fenster Auto-Breite - Liste der zuletzt geöffneten Dateien - Kopieren beim Markieren Option - Eingebaute ASCII-Schriften für NFO-Dateien - Direktes Scrollen - Tab-Breiten Einstellungen - Portabel - Unicode-Support - Alpha Blending Support - Lokalisiert - Shell-Integration - Endungen bestimmen Schrift - Drucken - Suchen & Ersetzen von Text - Einfügen/Überschreiben-Modus - Gehe zu Zeile - Zeile löschen - Drag & Drop - Verbesserte Wortauswahl bei Doppelklick und STRG-Auswahl - Öffne nächste/vorherige Datei im Verzeichnis der aktuell geöffneten Datei - Immer im Vordergrund-Option - Schliessen mit der ESC-Taste - Zeilenumbruch-Option - Notepad's .LOG-Funktionalität

NFOPad es un pequeño, rápido y flexible visor de archivos nfo y editor de texto. Es un clon del Block de Notas de Microsoft, pero con configuraciones extras, y soporte para archivos nfo. La extensión del archivo es usada para determinar si se quiere usar una fuente ASCII. NFOPad es también compatible con Unicode. Lista de características: - Seguimiento de URL y direcciones de e-mail - Altamente personalizable(fuentes, colores, configuraciones del programa) - Hecho en fuentes ASCII para archivos nfo - Portable - Ventana de ajuste automático - Lista de archivos abiertos recientemente - Opción de seleccionar Copiar en - Integración con la Shell - La extensión determina la fuente - Soporte de Unicode - Impresión - Búsqueda y reemplazo de texto - Configuración del ancho de pestaña - Ir a la línea - Borrar línea - Arrastrar y soltar - Opción Siempre visible - Opción de Ajuste de línea - Cerrar con la tecla ESC - Funcionalidad .LOG del Block de Notas

NFOPad est un éditeur de texte combiné à un afficheur de fichiers nfo, petit, rapide et flexible. C'est un clone du Bloc-notes (Notepad) de Microsoft mais bien plus personnalisable et avec quelques nouvelles foncionnalités. NFOPad prend en charge totalement l'Unicode ainsi que les fichiers nfo avec ASCII art. Liste des fonctionnalités: - Détection des URLs (liens) et des adresses e-mail (courriel) - Très personnalisable (polices, couleurs, paramètres) - Largeur automatique de la fenêtre - Liste des fichiers récemment ouverts - En option, copier si sélectionné - Polices ASCII intégrées pour fichiers nfo - Défilement direct - Paramétrage de la largeur d'une tabulation - Portable - Prise en charge de l'Unicode - Prise en charge de l'Alpha blending (transparence) - Multilingue - Intégration dans le Shell - L'extension détermine la police - Impression - Chercher et remplacer du texte - Mode Insertion/Refrappe - Atteindre la ligne - Suppression de ligne - Glisser-Déposer - Sélection de mot via double clic et sélection par CTRL - Ouvrir le fichier suivant/précédent du dossier du fichier en cours - Option Toujours au-dessus - Fermeture via la touche ESC - Option Retour automatique à la ligne - Fonction .LOG similaire à MS Notepad (Bloc-notes)

NFOPad הוא עורך מלל משול הוא שיבוט של פנקס רשימות של Microsoft אבל בר התאמה ועם מספר מאפיינים נוספים. NFOPad תומך בצורה מלאה ב-Unicode ובקבצי nfo עם אומנות ASCII. רשימת מאפיינים: - גילוי של היפר-קישור ודוא"ל - ניתן להתאמה במידה רבה (גופנים, צבעים, קביעות יישום) - רוחב אוטומטי של חלון - רשימת קבצים שנפתחו לאחרונה - אפשרות העתקה בבחירה - גופני ASCII מובנים עבור קבצי nfo - גלילה ישירה - קביעת רוחב לשונית - נייד - תמיכה ב-Unicode - תמיכה במיזוג אלפא - מתורגם - מיזוג מעטפת - סיומת קובעת גופן - הדפסה - חיפוש והחלפה של מלל - מצב הכנסה/דריסה - מעבר לשורה - מחיקת שורה - גרירה ושחרור - בחירת מילים משופרת בלחיצה כפולה ובלחיצה על CTRL - פתיחת הקובץ הבא/הקודם בספריית הקובץ הפתוח כרגע - אפשרות תמיד בקדמה - סגירה במקש ESC - אפשרות גלישת שורות - תפקודיות LOG. של פנקס רשימות של MS

Az NFOPad egy kicsi, gyors, kombinált nfo nézö - zövegszerkesztö program. Tulajdonképpen egy extra beállítású MS Notepad klón, ami támogatja az nfo fájlokat. A program a fájl kiterjesztése alapján más-más ASCII betüket használ, de teljes támogatást nyújt az Unicode betük használatához is. Szolgáltatások: - URL és email címek közvetlen kezelése - Rugalmas nézetbeállítások (betük, színek, opciók) - Automatikus ablakszélesség - Korábban megnyitott fájlok listázása - Másolás választható opciókkal - Beépített ASCII-betük az nfo fájlokhoz - Közvetlen görgetés - Beállítható tabulátor méret - Portable mód - Unicode támogatás - Szabályozható ablak átlátszóság - Nyelv választás automatikusan is - Beépülés helyérzékeny (jobb-klikk) menükbe - Kiterjesztéstöl függö betük - Nyomtatás - Keresés és szöveghelyettesítés - Beszúró/Felülíró írásmód - Sorhoz ugrás - Sortörlés - Drag & Drop kezelés - Szókijelölés dupla-klikkel, vagy CTRL nyomással - Ablak mindig elötérben - opció - Bezárás ESC billentyüvel - Sortörés - opció - Jegyzettömbnek alkalmazható (.LOG)

NFOPad는 작고, 빠르고 유연함이 결합된 nfo 뷰어이고, 텍스트 편집기 입니다. 이것은 Microsoft사의 메모장 복제품이지만, 추가 설정과 nfo 파일이 지원됩니다. 파일 확장자는 ASCII 글꼴 사용 여부를 결정해서 사용됩니다. NFOPad도 완벽하게 유니코드를 지원합니다. 기능 목록 : - 주소 및 이메일 링크 감지 - 고급 사용자 지정 (글꼴, 색, 응용 프로그램, 설정) - nfo 파일을 위한 ASCII 글꼴 내장 - 휴대용 - 창 자동 너비 - 최근 열어본 파일 목록 - 선택 영역 자동 복사 옵션 - 쉘(문맥) 통합 - 확장자 글꼴 지정 - 유니코드 지원 - 인쇄 - 문자열 검색 및 교체 - 탭 너비 설정 - 행 이동 - 줄 삭제 - 끌어다 놓기 - '항상 맨 위' 옵션 - '자동 줄 바꿈' 옵션 - 'ESC' 키로 프로그램 닫기 - Notepad's .LOG functionality - 메모장의 .LOG 기능

NFOpad to mała, szybka i elastyczna przeglądarka plików nfo połączona z edytorem tekstowym. Jest to klon Notatnika Microsoftu, ale z dodatkowymi ustawieniami i obsługą plików nfo. Rozszerzenie pliku jest tu używane do określenia, czy program ma korzystać z czcionki w standardzie ASCII. NFOpad również w pełni obsługuje standard Unicode. Lista funkcji: - Śledzenie adresów URL i e-mail - Wysoce dostosowywalny (czcionki, kolory, ustawienia programu) - Wbudowane czcionki ASCII dla plików nfo - Przenośny - Automatyczna szerokość okna - Lista ostatnio otwieranych plików - Opcja kopiowania zaznaczonego tekstu - Integracja z powłoką - Rozszerzenie określa czcionkę - Obsługa standardu Unicode - Drukowanie - Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu - Ustawienie szerokości tabulatora - Przejdź do wiersza - Usuwanie wiersza - Przeciągnij i upuść - Zawsze na wierzchu - Opcja zawijania wierszy - Zamykanie klawiszem ESC - Funkcja .LOG, jak w Notatniku

NFOPad é um pequeno, rápido e flexível editor de texto que dispõe ainda da capacidade necessária para a correcta visualização de ficheiros do tipo NFO. Começou por ser um clone do Notepad da Microsoft, mas foram-lhe acrescentadas opções adicionais que o tornam único. Na abertura, é a extensão dos ficheiros que serve para determinar se deve ser usada uma fonte ASCII. O NFOPad é inteiramente compatível com ficheiros em formato UNICODE. Características: - Activação de endereços URL e de email encontrados no texto - Altamente adaptável (fontes, cores, opções) - Fonte ASCII incluída para ficheiros de tipo NFO - Portátil (pode ser utilizado em drives USB) - Largura da janela definida automaticamente - Lista dos ficheiros recentemente abertos - Cópia automática das selecções para área de transferência - Integração com a SHELL do sistema operativo - Extensão de ficheiro determina fonte a utilizar - Compatível com UNICODE - Funcionalidade de impressão - Funcionalidade de procura e substituição - Possibilidade de definição da largura das tabulações - Possibilidade de saltar para a linha indicada - Possibilidade de apagar linhas inteiras - Edição por 'arrastar e largar' - Possibilidade de manter janela sempre visível - Funcionalidade de translineação do texto - Possibilidade de fechar com tecla ESC - Funcionalidade .LOG (auto-inserção da data na abertura)

NFOPad - маленький, гибкий и простой текстовый редактор, который поддерживает ASCII и ANSI. По своей сути это клон "Блокнота" в ОС Windows, но имеющий дополнительные настройки и функциональность. С его помощью можно просматривать и создавать файлы .NFO, DIZ (файлы метаинформации, содержащие исчерпывающие данные о релизе). Программа автоматически определяет, следует использовать ANSI или ASCII на основе расширения файла. NFOPad полностью поддерживает кодировку Юникод. Особенности программы: - Поддержка ссылок URL и электронной почты - Расширенные настройки шрифтов, цветов и т.д. - Встроенная поддержка шрифтов ASCII для nfo файлов - Портативная - Автоширина окна - Список недавно открытых файлов - Опция копирования выделенного текста в буфер обмена - Интеграция в системную оболочку Windows - Определение шрифта по расширению файла - Поддержка кодировки Юникод - Вывод документа на печать - Поиск и замена текста - Настройка ширины табуляции - Переход на заданную строку - Удаление строки - Поддержка функции Drag-n-drop - Опция "поверх всех окон" - Выбор перехода на новую строку - Выход из программы по нажатию клавиши ESC - Функциональность ведения журнала .LOG Блокнота

NFOPad je malý, rýchly a flexibilne kombinovaný textový editor a NFO viewer. Je klónom Nodpadu od Microsoftu s ďalšími rozšíreniami a doplnkami. NFOPad plne podporuje unicode ako aj NFO súbory s ASCII. Zoznam funkcií: - Rozpoznanie URL a e-mailu v texte - Je vysoko prispôsobilý (písmo, farby, nastavenia aplikácie) - Automaticky prispôsobilá veľkosť okna - Zoznam nedávno otvorených súborov - Možnosť kopírovania označením - Zabudované ASCII-písma pre nfo súbory - Priame rolovanie - Nastavenia šírky tabov - Prenosnosť - Podpora unicode - Podpora alpha blendu - Lokalizácia (preklad) - Integrácia do kontextovej ponuky - Pri ukončení možnosť voľby písmo - Tlačenie - Hľadanie & nahradenie textu - Režím vkladania/prepisovania - Možnosť ísť na riadok - Zmazanie riadku - Drag-n-drop - Vylepšený výber slov pri dvojitom kliknutí a pri CTRL výbere - Otvorenie ďalšieho/predchádzajúceho súboru v adresáry aktualne otvoreného súboru - Možnosť vždy navrchu - Zavrieť klávesou ESC - Možnosť zalomenia slova - MS Notepad .LOG funkčnosť

NFOPad är en liten, snabb och flexibel kombinerad texteditor och nfoläsare. Det är en klon på Microsofts Anteckningar men med bättre inställningsmöjligheter och stöd för att visa nfo-filer med ASCII art. NFOPad har även fullt stöd för Unicode. Funktioner: - Stöd för att detektera och öppna URL- och emailadresser - Anpassningsbar (färger, menyer, funktioner) - Automatisk fönsterbredd - Filhistorik - Automatisk kopiering av text som markeras - Inbyggt ASCII-font för NFO-filer - Direktscrollning - Valbar tabbredd - Portabel - Unicode-stöd - Transparant fönster - Integrera i Windows kontextmenyer - Filändelse väljer teckensnitt - Stöd för att skriva ut - Söka och ersätta text - Växla mellan att infoga eller skriva över text - Gå till rad - Ta bort rad - Drag-n-drop - Förbättrad orddetektering (ctrl+markera eller dubbelklicka) - Alltid överst - Stäng med ESC - Radbrytning - MS Anteckningars .LOG-funktionalitet

Nfopad - маленький, гнучкий і простий текстовий редактор, який підтримує ASCII і ANSI. По своїй суті це клон "Блокнота" в ОС Windows, але, що має додаткові налаштування й функціональність. З його допомогою можна переглядати й створювати файли .NFO, DIZ (файли метаінформації, що містять вичерпні дані про реліз). Програма автоматично визначає, чи слід використовувати ANSI чи ASCII на основі розширення файлу. Nfopad повністю підтримує кодування Юнікод. Особливості програми: - Підтримка посилань URL і електронної пошти - Розширені налаштування шрифтів, кольорів і т.д. - Вбудована підтримка шрифтів ASCII для nfo файлів - Портативна - Автоширина вікна - Список недавно відкритих файлів - Опція копіювання виділеного тексту в буфер обміну - Інтеграція в системну оболонку Windows - Визначення шрифту по розширенню файлу - Підтримка кодування Юнікод - Вивід документа на друк - Пошук та заміна тексту - Налаштування ширини табуляції - Перехід на заданий рядок - Видалення рядка - Підтримка функції Drag-n-drop - Опція "поверх усіх вікон" - Вибір переходу на новий рядок - Вихід із програми по натисканню клавіші ESC - Функціональність ведення журналу .LOG Блокнота

NFOPad是一种结合NFO查看以及快速和灵活的小型文本编辑器. 它是微软记事本的延伸,扩展的设置和支持NFO文件. 可以根据文件的扩展名确定是否使用ASCII字体. NFOPad也充分支持Unicode编码的文件. 功能列表: - URL & E-mail 链接地址处理 - 高度定制 (字体, 颜色, 应用程序设置) - 窗口自动调整宽度 - 最近打开的文件列表 - 复制选定文本到剪切板选项 - 内置ASCII字体预览NFO文件 - 文本滚动 - Tab缩进符宽度设置 - 便携式 (免安装) - 支持Unicode编码 - 支持Alpha blend透明窗体 - 多语言本地化 - 集成到右键 - 根据扩展名决定字体 - 打印 - 搜索 & 替换文本 - 插入/覆盖模式 - 转到行 - 删除行 - 拖拽到窗口打开文件 - 改进的按住CTRL键双击选字 - 打开当前目录的上一个/下一个文件 - 总在最上面选项 - ESC键退出 - 自动换行选项 - 微软记事本的日志功能 you can download NFOPad 1.73 free now.


What's New in NFOPad 1.73 [see older]

Sort selected lines A->Z, scrolled position better preserved on reopen files, several bugfixes, etc

See more of NFOPad
Enlarge
↑ Report?
ad below
Platforms: Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP
Publisher: About True Human Design | True Human Design titles | Visit True Human Design | Country: Sweden
Downloads: 0 last month, 217 total
Last updated: 6 months ago ()
Watch for updates:
Want to be notified when NFOPad is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: 5.00 / 5
Rated by: 8 user(s)
* * * * *  
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392796 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 19488 downloads
 3. 3MixPad Professional Audio Mixer 6965 downloads
 4. 4Touch-It - Virtual keyboard 6788 downloads
 5. 5Prism Plus Edition 3318 downloads
 6. 6Driver Genius 2490 downloads
 7. 7Comfort Clipboard Pro 2386 downloads
 8. 8Switch Plus 2272 downloads
 9. 9BlindScanner 2156 downloads
 10. 10Scanitto Pro 2113 downloads
bottom
In Windows > Top Freeware
 1. 1Abettor Clipboard
 2. 2ActivePresenter 13238 downloads
 3. 3ECTkeyboard 19631 downloads
 4. 4XePlayer 94 downloads
 5. 5Free Audio Video Pack
 6. 6HTTrack Website Copier 408 downloads
 7. 7Perfect Keyboard, Free Edition 692 downloads
 8. 8Enhanced Display Driver Helper Service 21925 downloads
 9. 9Mp3TagsForTracks
 10. 10Wally 546 downloads
bottom
In Windows > New Software
bottom