Hetman NTFS Recovery now FREE. Download newest version 2.6

Hetman NTFS Recovery 2.6

Download Download Now   Buy Now Buy Now
Size: 14 MB $ 69.99 License: Shareware

Hetman NTFS Recovery is a System Utilities software developed by Hetman Software. After our trial and test, the software was found to be official, secure and free. Here is the official description for Hetman NTFS Recovery: Recover files and folders from healthy, damaged, formatted and inaccessible NTFS volumes! Hetman NTFS Recovery can undelete files or recover data from corrupted, repartitioned and unreadable hard drives formatted with any version of NTFS file system. Hetman NTFS Recovery supports desktop and laptop hard disks, SSD drives and many other types of storage media, and works in all 32-bit and 64-bit versions of Windows including those that can't natively access NTFS volumes. The NTFS recovery tool allows users to quickly recover files and folders from disks suffering from accidental and malicious user activities, corruption caused by Windows and software faults, virus attacks and many other types of damage that can ruin the disk. Hetman NTFS Recovery can be used to undelete files deleted from NTFS partitions, recover information from formatted and repartitioned hard drives, and restore data from corrupted, damaged and inaccessible storage media. Thanks to innovative recovery algorithms shared with the company's flagship partition recovery tool, Hetman NTFS Recovery can reliably access inaccessible disks and read unreadable files and folders even if Windows fails to recognize the drive as a disk letter. Hetman NTFS Recovery analyzes both the file system and the entire content of the damaged disk in order to reliably locate recoverable files even if they are stored on damaged media with corrupted or missing file system. Before the recovery, users can easily view the content of recoverable files by simply selecting them from the list. A quick pre-recovery preview pops up, previewing the content of files in hundreds formats before the recovery in 'live' mode.

Stellen Sie Dateien und Ordner von gesunden, beschädigten, formatierten und unzugänglichen NTFS-Laufwerken wieder her! Hetman NTFS Recovery kann Dateien oder Daten von korrupten, neu geteilten und nicht lesbaren Festplatten mit NTFS-Formatierung wiederherstellen. Hetman NTFS Recovery unterstützt Desktop- und Laptopfestplatten, SSD-Laufwerke und viele andere Datenträger und funktioniert in allen Windows-Versionen mit 32-Bit und 64-Bit - selbst in denen, die NTFS-Laufwerken nicht zugänglich sind! Das Wiederherstellungsprogramm für NTFS-Medien ermöglicht Nutzern die schnelle Wiederherstellung von Dateien und Ordnern aus durch versehentliche und böswillige Nutzeraktivitäten beschädigten Laufwerken, durch Windows- oder Drittsoftware herbeigeführter Korruption, Virusattacken und anderen Schäden, die das Laufwerk beeinträchtigen. Hetman NTFS Recovery kann zur Wiederherstellung von Daten aus formatierten und neu geteilten Festplatten genutzt werden und repariert Daten von korrupten, beschädigten und unzugänglichen Datenträgern. Dank der innovativen Wiederherstellungsalgorithmen ähnlich denen des führenden Partitionswiederherstellungsprogramms kann Hetman NTFS Recovery auf unzugängliche Laufwerk zuverlässig zugreifen und nicht lesbare Dateien und Ordner einlesen, obwohl Windows diese nicht als Laufwerk oder Laufwerksnamen erkennt. Hetman NTFS analysiert sowohl das Dateisystem als auch den gesamten Inhalt des beschädigten Laufwerks, um wiederherstellbare Dateien zuverlässig zu finden, selbst wenn sie sich auf einem beschädigten Medium mit korruptem oder fehlendem Dateisystem befinden Vor der Wiederherstellung können Nutzer den Inhalt der wiederherzustellenden Dateien leicht einsehen, indem sie auf die Dateien in der Liste klicken. Eine kurze Voransicht erscheint, die den Inhalt von hunderten Dateiformaten vor der eigentlichen Wiederherstellung anzeigt.

Recuperar ficheros y carpetas desde volúmenes NTFS funcionales, dañados, formateados e inaccesibles!. Hetman NTFS Recovery puede recuperar ficheros o datos de discos duros dañados, reparticionados e ilegibles, formateados con cualquier versión del sistema de ficheros NTFS, unidades de disco de estado sólido y muchos otros tipos de medios de almacenamiento, y funciona con todas las versiones de Windows (32 bits / 64 bits) incluso con las que no tienen acceso nativo a los volúmenes NTFS. La herramienta de recuperación NTFS permite a los usuarios recuperar rápidamente ficheros y carpetas, desde discos que sufren las actividades maliciosas y accidentales del usuario, los daños causados por fallos de Windows y otros programas, ataques de virus y otros tipos de daños que pueden arruinar el disco. Hetman NTFS Recovery puede utilizarse para recuperar ficheros eliminados de particiones NTFS, recuperar la información de discos duros formateados y reparticionados y restaurar datos desde medios de almacenamiento dañados, corruptos e inaccesibles. Gracias a los innovadores algoritmos de recuperación presentes en la herramienta de recuperación, buque insignia de la compañía, Hetman NTFS Recovery puede acceder de forma fiable a discos inaccesibles y leer ficheros y carpetas ilegibles, incluso si Windows no reconoce la unidad como letra de disco. Hetman NTFS Recovery analizará el sistema de ficheros y todo el contenido del disco dañado, para localizar los ficheros recuperables de forma fiable, incluso si se almacenan en medios dañados con sistemas de ficheros dañados o desaparecidos. Antes de efectuar la recuperación, los usuarios podrán ver fácilmente el contenido de los ficheros recuperables, seleccionándolos en la lista. Se mostrará una vista previa rápida que le permitirá previsualizar cientos de formatos de ficheros, antes de comenzar la recuperación en modo 'directo'.

Fájlok és mappák helyreállítása hibátlan, sérült, formázott és elérhetetlen NTFS-köteten! A Hetman NTFS Recovery helyreállítja a törölt fájlokat és az NTFS-fájlrendszer valamelyik verziójával formázott sérült, átpartícionált és olvashatatlan merevlemez-meghajtókon levő adatokat. Kezeli az asztali és laptop-gépek merevlemezeit, SSD-meghajtóit és sok más adattároló-típust. Az összes 32- és 64-bites Windows verzióval használható - azzal is, amelyik nem támogatja az NTFS-kötetek elérését! Az NTFS-helyreállító eszközzel gyorsan helyreállíthatók a lemezről véletlenül vagy szándékosan törölt, a Windows megsérülése, szoftverhiba, vírustevékenység és sok más ok miatt tönkrement fájlokat, mappákat. A Hetman NTFS Recovery helyreállítja az NTFS-partíción levő törölt fájlokat a formázott és átpartícionált merevlemezen és a sérült, tönkrement, elérhetetlen tárolón levő adatokat. A Hetman NTFS Recovery újfajta helyreállító algoritmusának köszönhetően a cég zászlóshajójának számító partícióhelyreállító eszköz még olyankor is megbízhatóan eléri a hozzáférhetetlen lemezeket és olvassa az olvashatatlan fájlokat, mappákat, amikor a Windows nem képes felismerni a meghajtót a lemez betűjele alapján. A Hetman NTFS Recovery kielemzi a fájlrendszert és a sérült lemez teljes tartalmát, majd megbízhatóan meghatározza a helyreállítható fájlokat még akkor is, ha azok sérült adathordozón vagy annak sérült, illetve elveszett fájlrendszerén vannak. A listában kijelölve megtekinthető a fájlok tartalma. Ekkor előugrik az elő-helyreállító megtekintőablaka, ahol helyreállítás előtt 'élő'-módban többszáz formátumot felkínálva megszemlélhetjük a fájl tartalmát.

Bestanden en mappen herstellen van niet-beschadigde en beschadigde, geformatteerde en ontoegankelijke NTFS-volumes! Hetman NTFS Recovery kan bestanden en gegevens herstellen van beschadigde, opnieuw gepartitioneerde en onleesbare vaste schijven, die NFTS-geformatteerd zijn. Hetman NTFS Recovery ondersteunt vaste schijven, SSD-schijven en veel andere soorten opslagmedia en werkt met alle 32-bit en 64-bit Windows-versies - zelfs als toegang tot NTFS-volumes standaard niet mogelijk is! Met het NTFS-herstelprogramma kan de gebruiker bestanden en mappen snel herstellen van schijven met diverse soorten beschadigingen, veroorzaakt door destructieve activiteiten, door Windows en softwarefouten en door virusinfecties. Hetman NTFS Recovery kan op NFTS-partities verwijderde bestanden, informatie van geformatteerde en opnieuw gepartitioneerde vaste schijven en gegevens van beschadigde en ontoegankelijke opslagmedia herstellen. Dankzij innovatieve algoritmes van Hetman Partition Recovery kan Hetman NTFS Recovery betrouwbaar ontoegankelijke schijven toegankelijk maken en onleesbare bestanden en mappen leesbaar maken, zelfs als Windows aan het station geen letter heeft toegewezen. Hetman NTFS Recovery analyseert zowel het bestandssysteem als de gehele inhoud van de beschadigde schijf om herstelbare bestanden betrouwbaar te localiseren, zelfs als deze zijn opgeslagen op beschadigde media met een verminkt of ontbrekend bestandssysteem. Voor het herstellen kan de gebruiker eerst de inhoud van herstelbare bestanden bekijken door deze in de lijst te selecteren. In de voorvertoning kan de inhoud van honderden formaten bekeken worden voordat het herstellen definitief wordt uitgevoerd.

Восстановите файлы и папки с рабочих, отформатированных, поврежденных или недоступных NTFS разделов! Hetman NTFS Recovery восстанавливает любые устройства хранения информации под управлением файловой системы NTFS. Программа поддерживает жесткие, внешние и SSD диски компьютеров и ноутбуков, а также любые карты памяти и USB флеш диски. Утилита работает со всеми 32 и 64 битными версиями Windows, включая те которые изначально не имеют доступа к NTFS разделам. Полезный инструмент быстро восстановит данные логических разделов, утерянные в результате случайных или намеренных действий пользователя, сбоев работы ОС Windows, программного обеспечения, вирусных атак или любых других событий повлекших утерю важной информации. Программа сканирует диск в поисках системных файлов NTFS и обнаруживает текущие и используемые ранее файловые таблицы. Комплексно анализирую всю найденную информацию, утилита восстанавливает, как только что удаленные файлы, так и данные, утерянные множество месяцев или даже лет назад. Благодаря инновационному алгоритму, объединяющему поиск файлов по их содержимому с данными файловых таблиц, программа восстанавливает информацию с устройств, которые не доступны для ОС Windows. Программа получает доступ ко всем подключенным к системе пользователя устройствам, даже если они не доступны для программы Explorer. Hetman NTFS Recovery восстановит данные даже если файловая система была полностью утеряна в результате аппаратного сбоя или ОС Windows была переустановлена. Удобный пользовательский интерфейс, пошаговый мастер, возможность просмотра содержимого удаленных файлов - выгодно отличают продукт от конкурентов. Кропотливый и дорогостоящий процесс восстановления данных, теперь доступен любому домашнему пользователю.

Sağlıklı hasarlı, biçimlendirilmiş erişilemeyen NTFS birimlerindeki dosyaları klasörleri Kurtarın! Hetman NTFS Recovery ile, dosyaları geri getirin hatta bozulmuş olsa bile verileri kurtarabilirsiniz. NTFS dosya sisteminin herhangi bir sürümü ile biçimlendirilmiş okunamayan sabit diskler. Hetman NTFS Recovery ile masaüstü dizüstü sabit diskleri, SSD sürücüleri destekler ,diğer birçok depolama ortamı çeşitleri ve doğal NTFS birimlerine erişilemez olanlar da dahil olmak üzere tüm Windows 32-bit ve 64-bit sürümlerinde çalışmaktadır. NTFS kurtarma aracı, kullanıcıların hızlı bir şekilde Windows tarafından kaynaklanan ve disklerden kazayla yada kötü niyetli kullanıcı etkinliklerinden oluşan dosya ve klasör kayıplarını kurtarmanıza olanak verir. Diskinizi berbat yazılım hataları, virüs saldırıları ve diğer birçok türdeki hatalar neticisinde oluşan kayıplar gibi durumlarda Hetman NTFS Recovery yazılımı NTFS den silinen dosyaları geri getirmek için kullanılabilir. Biçimlendirilmiş bölümlenmiş sabit diskler bilgileri kurtarmak ve bozuk hasarlı erişilemeyen depolama ortamından verileri geri yükleyin. Güvenili bir şekilde erişilemeyen disklere erişmek ve Windows disk harfi olarak sürücüyü tanıması başarısız olsa bile okunamayan dosyaları ve klasörleri okuyabilir, şirketin amiral gemisi bölüm kurtarma aracı olan Hetman NTFS Recovery paylaşımlı yenilikçi kurtarma algoritmaları sayesinde dosya sistemini ve bozuk veya eksik dosyaları hasarlı medya üzerinde depolanmış olsalar dahi kurtarılabilir. Dosyaları tespit için hasarlı disk'in tamamının içeriğini analiz eder. Kurtarma öncesi kullanıcılara sadece listeden seçerek geri getirmek istedikleri dosyaların içeriğini görüntüleme imkanı tanır. Kurtarma öncesi önizleme 'canlı' modunda yüzlerce değişik formattaki dosyaların içeriğini önizleme ile gösterir.

Відновіть файли і папки з робочих, відформатованих, пошкоджених або недоступних NTFS розділів! Hetman NTFS Recovery відновлює будь-які пристрої зберігання інформації під управлінням файлової системи NTFS. Програма підтримує жорсткі, зовнішні та SSD диски комп'ютерів і ноутбуків, а також будь-які карти пам'яті і USB флеш диски. Утиліта працює з усіма 32 і 64 бітними версіями Windows, включаючи ті, які не мають доступу до NTFS розділів. Корисний інструмент швидко відновить дані логічних розділів, які втрачено в результаті випадкових або навмисних дій користувача, збоїв роботи ОС Windows, програмного забезпечення, вірусних атак або будь-яких інших подій, що спричинили втрату важливої інформації. Програма сканує диск у пошуках системних файлів NTFS і виявляє поточні файлові таблиці та ті, які використовувались раніше. Комплексно аналізуючи всю знайдену інформацію, утиліта відновлює, як щойно видалені файли, так і ті дані, які втрачено багато місяців або навіть років тому. Завдяки інноваційному алгоритму, який об'єднує пошук файлів по їх вмісту з даними файлових таблиць, програма відновлює інформацію з пристроїв, які недоступні для ОС Windows. Програма отримує доступ до всіх підключених до системи користувача пристроїв, навіть якщо вони недоступні для програми Explorer. Hetman NTFS Recovery відновить дані, навіть у разі коли файлову систему було повністю втрачено в результаті апаратного збою або ОС Windows було перевстановлено. Зручний інтерфейс користувача, покроковий майстер та можливість перегляду вмісту видалених файлів - вигідно відрізняють продукт від конкурентів. Кропіткий та дорогостоячий процес відновлення даних тепер доступний кожному домашньому користувачеві. you can download Hetman NTFS Recovery 2.6 free now.


facebook

What's New in Hetman NTFS Recovery 2.6 [see older]

Dutch language added.

See more of Hetman NTFS Recovery
Enlarge
↑ Report?
ad below

Hetman NTFS Recovery Video Tutorial

Hetman NTFS Recovery Video Tutorial 2

Platforms: Win2000,WinXP,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,Windows 10,WinServer,WinOther,WinVista,WinVista x64
Publisher: About Hetman Software | Hetman Software titles | Visit Hetman Software | Country: United States of America
Downloads: 0 last month, 9 total
Last updated: More than a year ago ()
Requirements: Administrative privileges are needed for starting the program
Watch for updates:
Want to be notified when Hetman NTFS Recovery is updated?

5 stars

Email a friend...
User Rating: NOT RATED
Rated by: 0 user(s)
    
Get the best software deals each week!

Deals

bottom

Get Weekly Deals

bottom
In Windows > System Utilities Free Downloads
 1. 1TextPipe Standard 392795 downloads
 2. 2AnyChart JS Charts and Dashboards 19346 downloads
 3. 3ActivePresenter 13237 downloads
 4. 4MixPad Professional Audio Mixer 6965 downloads
 5. 5Touch-It - Virtual keyboard 6646 downloads
 6. 6Prism Plus Edition 3317 downloads
 7. 7Driver Genius 2488 downloads
 8. 8Comfort Clipboard Pro 2386 downloads
 9. 9Switch Plus 2272 downloads
 10. 10BlindScanner 2156 downloads
bottom
In Windows > System Utilities Top Freeware
 1. 1ECTkeyboard 19631 downloads
 2. 2XePlayer 93 downloads
 3. 3AgaueEye
 4. 4myCollections
 5. 5ExtremeCopy 309 downloads
 6. 6WatchMe
 7. 7FBackup 310 downloads
 8. 8Skinny Clock 61 downloads
 9. 9FSL Launcher 141 downloads
 10. 10Computer History Viewer 121 downloads
bottom